Algemene Voorwaarden

Opmaakdatum: 08 juli 2016

Onderstaande algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.